/header.jpg

Desinfekce nástavkových úlů - parafínem (horkým voskem)

Jedno z doporučení prevence proti moru včelího plodu, je moření horkým voskem, tedy desinfekce úlových částí.

Definice (moření) horkým voskem
Je to umístění různých úlových komponentů, nebo částí, do horkého rozpuštěného vosku. Termín "moření" znamená ponoření do kapaliny na kratší dobu.

Když včelaři desinfikují úlové části v rozpuštěném horkém vosku, je to obvykle v době do 15 minut a je to závislé na příčině, pro kterou je desinfekční proces použit. Plán desinfekce úlový částí a jejich účel. Ochrana dřevěných úlový částí tak, že jsou chráněny před vlivy počasí, houbami a jinými příčinami hniloby.
Sterilizace úlový částí pocházejících z úlů infikovaných chorobou moru včelího plodu.

Ne všechny úlové části mohou být mořené horkým voskem.

Klíč úspěšnosti moření horkým voskem je mít rozpuštěný vosk tak horký jak je to možné, ale ne nad bezpečnostní limity podrobně uvedeny dále v tomto článku. Je také nezbytné aby mořené dřevo bylo zcela přehřáté pro zajištění maximální penetrace vosku do dřeva. Proces by neměl být urychlován krátkou dobou moření.

Bezpečnost na prvním místě
Moření horkým voskem je nebezpečný proces pokud bezpečnostní předpisy nejsou dodrženy.
Třeba dbát na opatrnost, neboť výsledkem mohou být těžké popáleniny.

Pamatuj, že vosk je zápalný a oheň je výsledkem. Udržuj teplotu rozpuštěného vosku pod úrovní bodu vzplanutí.

Kdy mořit voskem.
Mořit voskem se může během celého roku, objekt prevence je uveden níže.
Moření je často prováděné během přes zimních měsíců, když aktivní včelařství sezóna byla ukončena a včelaři mají čas ošetřit a opravit úlový materiál a jiné příslušenství.

Malé množství vosku může odtéct z mořeného kusu po odstranění z nádoby.
Pokud odtékající vosk tuhne a formuje kuličky na povrchu mořeného kusu, dřevo pravděpodobně nebylo dost prohřáté.

Pokud odtéká velmi málo vosku, dřevo bylo dobře prohřáté a je velmi horké ke středu. Jako dřevo začíná chladnout, většina, nebo veškerý kapalný vosk na povrchu je suchý, nebo vsáknutý do dřeva. Protože dřevo je horké, veškerý vosk který není ve dřevě setrvává kapalný a ochotně odtéká pryč.

Bylo vypočítáno že plně ponořen úlový nástavek absorbuje přibližně 30 g vosku.

Horký vosk jako ochrana
Parafin a mikrokrystalické vosky používané k moření horkým voskem mají obě tyto kvality. Někteří včelaři upozornili, že dobře ošetřené nástavky vydržely více než 20 let, než bylo požadováno další ošetření.

Opatrnost při parafinaci nástavkových úlů

Moření horkým voskem může být nebezpečné, pokud bezpečnostní předpisy nejsou dodržovány. Pokud si počínat neopatrně, moření horkým horkým voskem může zapříčinit:
Vážné popáleniny, nevolnost a ospalost z výparů, oheň.

Při parafinaci nástavkových úlu nezapomínejte na ochranný oděv a bezpečnostní součástky obsahují:
Kombinézu (oblékala na oděv), klobouk, kožené rukavice, zástěru, ochranný štít, ochrannou obuv.

Používání otevřeného moření voskem obsluhou uvnitř, může být extrémně nebezpečné. Riziko spočívá v těchto faktorech: výpary a oheň.
'
Zajisti dobrou ventilaci během moření. Včelaři provádějící operace s horkým voskem udávali silné bolesti hlavy. Moření včelích úlů horkým voskem, by se mělo dělat venku.

Nikdy nedovol teplotě vosku dostat se blízko, nebo překročit bod vznícení uvedený na bezpečnostní kartě. Představitel podniku, který dodává vosky pro včelaře uvedl, že teplota vosku by neměla přesáhnout 180 ° C. Nevyhnutelně musí být sledována bezpečnostní hranice 20-30 ° C pod bodem vznícení. Přehřátí vosku může zapříčinit vykypění vosku.

Vyvarujte se vlhkého dřeva. Některé desky z tvrdého dřeva mohou zapříčinit vysokou úroveň pěnění.

Vhodné vosky s moření nástavkových úlů?

Obvykle je používána směs mikrokrystalického vosku a parafínu. Obě, mikrokrystalický a parafínový vosk jsou kupovány jednotlivě a jsou míchané včelaři v poměru 50: 50 podle váhy. Oba vosky jsou kupovány jako destičky, nebo granulky v závislosti na kvalitě vosku. Někteří včelaři přidávají malé množství včelího vosku a / nebo lněného oleje, do směsi mikrokrystalického a parafínového vosku v poměru 50: 50.

Je pravděpodobné, že přidáním malého množství jedné, nebo obou přísad podpoří zvýšení životnosti mořeného dřeva.

Poznámka: Bod vznícení směsi 50/50 (dle váhy) mikrokrystalického a parafínového vosku je 220 ​​° C. Bod vznícení kombinovaných vosků závisí na jejich průměru. Někteří včelaři používají teplotu 140 ° C, s cílem ochrany dreva. Na účinnou sterilizace úlový částí by se měla teplota pohybovat od 150 ° C do 160 ° C. Není je třeba překračovat tuto teplotu.

Inspirováno článkem z vcely . sk od J. Lesáka

Včelí obchod - Včelí nástavkové úly - Kopírování obsahu je zapovězeno - JaHan s.r.o. - O. Hanys a J. Jansa