/header.jpg

Úl Langstroth

Jednoduchost, komfortnost a dělitelnost tohoto úlu je velice příjemnou a galantní možností na pořízení včelího domova.

Moderní nástavkový úl podobající se několikapatrové budově, která je tvořena více účelovými místnostmi, které se můžou snadno rozšiřovat, má mnoho výhod jak pro včelaře, tak pro včelstvo. Komfortní pohyblivost a dělitelnost úlů druhu langstroth umožňuje včelaři výborně se vypořádat s každou situací.

U moderního včelího úlu, se musejí splňovat podmínky, jež jsou dány výkonem včel. Včelař musí brát v potaz biologické a hygienické požadavky včel a způsob jejich života. Jen tak budou včely schopné vyprodukovat excelentní med. K tomu všemu musíme ještě připočíst správnou rámkovou míru, která včelám bude vyhovovat a při konstrukci úlů nesmíme zapomenout ani na „včelí mezeru“.

Včelí mezera

Základní pojem včelí mezery, kterou jako první objevil Američan Langstroth, se vlastně promítá do všech instrukcí jak zhotovit ideální úl. Úlové rozměry umožňují vytvořit a udržet včelí mezeru, která má ideální rozměr osm milimetrů s možnou odchylkou přibližně dva milimetry. Při výrobě nástavkového úlu je zapotřebí dodržet včelí mezeru, neboť umožňuje zaměnitelnost všech součástí úlu. Navíc by nedodržení této mezírky zapříčinilo mačkání včel.

Tloušťka dřeva nástavku

Dřevo stěn by mělo mít tloušťku dva a půl centimetru, takový rozměr je bezpečný pro přezimování včelstev u nás a v Německu. A to i v extrémních klimatických podmínkách, jak ukázaly zkoušky. Například včelstva v Alpách ve výšce 800 metrů přežívají zimu bez problémů ačkoliv je daná oblast přes zimu hodně zasněžená a jsou zde velké mrazy.

Aby nástavky a všechny úlové části měly malou hmotnost, bylo by vhodné k jejich vytvoření použít dřevo borovice vejmutovky. Toto dřevo se při správné manipulaci nemrští. Jen pro vytvoření podstavce a dno toto dřevo není vhodné, protože vlivem vlhka by se mohlo poškodit. Pro je na tyto části vhodné dřevo ze smrku. Každopádně platí, že dřevo musí být řádně vyschlé, aby nedošlo ke komplikacím. Na výrobu nástavkového úlu je dobré použít 3¨tři centimetry silná prkénka ohoblovaná na tloušťku dva a půl centimetru.

Prostředek k ochraně dřeva

 K ochraně dřeva je možno použít laciný karbolin. Zápach tohoto prostředku časem vyprchá (asi tři měsíce).

Já používám k ochraně dřeva Bondex (lazurovací lak), který je neškodný člověku, zvířatům a rostlinám. Olejové barvy se nesmí používat, protože nátěr musí být propustný. Nebezpečí je u tzv. fungicidů a insekticidů v prostředcích ochrany dřeva, které mohou být pro včely smrtelné.

Když bude vnější nátěr obnovován, což nemusí být každý rok, podrží si nástavky po mnoho let svou nezmenšenou hodnotu upotřebení.

Spojování dřeva

Výroba nástavkového úlu není tak těžká, pro zhotovení většiny stavebních částí vám postačí pila. V případě, že sen a takové kutění necítíte, doporučujeme požádat o pomoc truhláře. Z nástavců má být postavena včelnice a stěny se musí pevně spojit, o tom více níže:

Spojování čepy

Ustoupíme-li od těžkého spojení na ozub, můžeme dosáhnout lepšího spojení čepováním (cinkováním), díly také můžeme spojit lepidlem a hřebíky v čepu. Na tento způsob je potřeba řemeslné zkušenosti a strojní zařízení, proto se musí ve více případech tento způsob vypustit.

Spojení zářezem

Nejsnadnější je spojení dřeva na zářez. Rohové zářezy se musí spojit lepidlem a dostatečně velkými šrouby (asi pět centimetrů). U tohoto spojení musím dbát na kvalitu lepidla, kvůli vlhkosti.

Včelí obchod - Včelí nástavkové úly - Kopírování obsahu je zapovězeno - JaHan s.r.o. - O. Hanys a J. Jansa