/header.jpg

Včelí úl s přirozenou stavbou díla

Odborná včelařská literatura je takovým katalogem na prodej včelařských potřeb a doporučuje metody, abyste byli "dobrý" a poslušný včelař. Dříve nebo později zjistíte, že to co čtete o včelaření, které vám včelařská literatura doporučuje, je obvykle reklamou na dodavatele včelařských potřeb, léčiv, oddělků a včelích matek. Přírodní techniky včelaření nabízejí úlovou sestavu, která je plně automatická, protože úl stačí otevřít jednou do roka a to při medobraní. S takovými názory se dostanete do opozice vůči včelařům, jejichž pretechnizované včelaření za posledních 150 let zcela odstranilo přírodní způsoby ve včelařství a donutilo celou včelařské obec, aby každé včelstvo bylo registrováno, že každý včelař musí sledovat včelstvo jeho častým rozebíráním a podle výsledku monitoringu ho chemicky ošetřit.

Dnes používáme techniku ​​zmenšování úlového prostoru na zimu. Takto prováděné praktiky jsou z pohledu včel nepřirozené, protože jim průběžně měníme velikost úlu během celého roku, nedopustíme, aby včely seděli ve velkém prostoru a mohli podle toho plodovat a plnit prázdné buňky medem. Když neposkytneme včelstvu trvale velký úlový prostor, bráníme matce během celého roku využít její rezervy, které má na budování obrovského hnízda, každá matka pak využije prostor na růst včelí populace a takové včelstvo dokáže přinést velkou snůšku medu.

Lorraine Langstroth se možná mýlil

Lawrence Lorraine Langstroth si neuvědomoval, že jeho rámky jsou pro včely nepřirozené a příliš nízké, protože se domníval, že dobrá královna vždy vytváří hnízdo kulovitého tvaru a že pokud toto hnízdo zvětšíte bude se snažit vždy posouvat kulovité hnízdo a klást vajíčka směrem nahoru kde jsou zásoby medu. Netušil, že včelí mezera mezi nástavky vytváří mrtvý prostor, který neumožňuje šířit teplo přes voskové dílo k zásobám medu.

Plástev má dát matce dostatek prostoru na vytváření kruhových koláčů s plodem a zároveň musí poskytovat včelám teplé zásoby s medem bez jakéhokoli přerušení mezi zásobami a plodem. Langstroth se však musel přizpůsobit řezivu, které v té době produkoval dřevařský průmysl o šířce deset palců, což je 25,4 cm.

Dnes používají včelaři velmi nízké rámečky. Nutí matku klást vajíčka do elipsy a včelstvo tím pádem nevytváří chomáč ve tvaru koule, ale v podobě zploštělého koláče. Včely často nevyužívají na stavbu plástů celý prostor rámečku a nad spodní látkou rámečku vzniká nedostavěná prostor vysoký nejméně 10 mm. Když k tomu přičteme tloušťku spodní laťky 10 mm, včelí mezeru mezi patry 8 mm a výšku horní laťky rámečku 19 mm, vznikne mezi patry úlu mrtvý prostor vysoký 47 mm. Včelí mezeru 8 mm mezi patry včelař z pohodlnosti technicky zvětšil šestkrát na přibližně 5 cm. To už je překážka, která brání matce vytvářet kompaktní hnízdo do kruhu a budovat tak silné včelstvo. Těch 5 cm je zároveň pro chomáč nepřekonatelnou překážkou na jeho cestě za zásobami. V nízkonástavkovém plodišti s uzavřenými rámečky se včelstvo nebude nikdy cítit pohodlně, protože takový úl nesplňuje požadavky matky na stavbu velkého hnízda a tím pádem silného včelstva, které dokáže využít každou snůšku.

Nástavkové úly musí poskytovat včelstvu dostatek prostoru

Mrtvý prostor brání šíření tepla přes voskové dílo k zásobám medu, které jsou uloženy nad plodištěm a včely je mohou odebírat jen při udržování vyšší teploty v úlu. Nemohou odvíčkovat buňky s medem, pokud vosková plástev není dostatečně zahřátá. Opačná situace je v hnízdě s přirozenou stavbou. V takto situovaném plodišti mají včely veškerý prostor k dispozici, který potřebují na vybudování velkého hnízda a trvale nabídnut velký úlový prostor je pro včely nejlepším stimulem vytvářet silnou populaci sezónu po sezóně.  V nepřerušeném vysokém plodišti jsou zásoby s medem uloženy nad plodem a je tam dostatek místa na velké zásoby pylu.

Třeba si uvědomit, že velikost zásob medu se rovná velikosti množství plodu, proto zásoby s medem a pylem musí být v každém ročním období dostatečné, což je podmínkou nejen pro obživu včel, ale ještě důležitější je, aby velké rezervy medu umožňovaly matce na začátku každé sezóny rozvíjet obří plodové těleso. I když začátek sezóny bývá každý rok chladný, dostatečné množství zásob v dosahu chomáče je pro včelstvo motivací a skutečným urychlovačem růstu.

Proč je tak důležitý dostatek prostoru v nástavkových úlech

Dalším důvodem pro udržování dostatečného prostoru nad plodištěm a pod ním, je snůška. Nektar obsahuje 80% vody a 20% cukrů. Včely obohacují nektar o enzymy, zbavují ho vody a přeměňují na med. Úl je takový odpařovač, ve kterém včely odpaří vodu z nektaru nalitého v buňkách prouděním vzduchu když odpařování urychlují větráním úlu na česně. Je to pro včely namáhavá práce, protože kvalitní med musí obsahovat 18% vody. To znamená, že z každých 1000 cm3 nektaru přineseného do úlu, což je jeden litr, včely nakonec uloží do plástů 250 cm3 medu, čili čtvrtinu z doneseného nektaru.  Odpařováním přebytečné vody z nektaru získávají včely pro sebe další výhodu v horkých letních dnech tím, že nektar ukládají do všech prázdných buněk v celém úlu, odkud ho po zpracování přenášejí nad plodiště. Na chlazení úlového prostoru využívají známý fyzikální efekt vodních par, které odebírají z úlu přebytečné teplo a ochlazují ho.

Silná včelstva přinesou mnohem více medu

To hovoří jasně o potřebě velkého úlového prostoru na zpracování nektaru a jen velká populace včel dokáže přinést do úlu jeho velké množství a zpracovat ho. Velká populace včel určuje množství vyprodukovaného medu, přičemž platí pravidlo, které říká, že dvakrát silnější včelstvo nepřinese dvakrát více medu, ale čtyřikrát více. Pokud 10000 dělnic donese 1 kg medu, tak 20000 dělnic 4 kg, 30000 = 9 kg, 40000 = 16 kg, 50000 = 25 kg, 60000 = 36 kg. Je to otestované a osvědčené v praxi dr. Farrarem a publikované v roce 1937.

Inspirováno článkem z vcely . sk od M. Bencúr, Dolný Kubín

Včelí obchod - Včelí nástavkové úly - Kopírování obsahu je zapovězeno - JaHan s.r.o. - O. Hanys a J. Jansa