/header.jpg

Lepší přebytečný nástavek, než nedostatek plástů

Včely nosí do úlu velmi řídký nektar s obsahem 70 ž 80% vody. K přepracování tohoto sladkého nektaru na med, ho včely rozprostřou na velkou plochu plástu. Což jim dovoluje urychlit odpařování nektaru od vody.

Při nedostatku plástů v úlu, jsou včely nuceny zalévat buňky až po okraj a často zanášet nektar do buněk s již zralým medem, čímž se vyvolávají zbytečné ztráty energie na znovu přepracování.

Předpokládá se, že při snůšce představující 3 kg za den, včelstvo potřebuje celý nástavek nástavkového úlu. A proto, že přinesen nektar do úlu se stane plnohodnotným medem ne dříve než za 7 dní a včely pokračují v nošení nektaru, pro jeho umístění potřebují nové plásty.Praxe potvrzuje, že v období jakékoliv snůšky včely potřebují nadbytečné prázdné buňky. Lepší já mít v úlu jeden nadbytečný nástavek než nedostatek prázdných plástů.

Nezapomínejte na dostatek prostoru pro vaše včelstva

Tento nedostatek místa v úlu, zákonitě snižuje letovou aktivitu včel. Včely létavky i včely mladušky příjemkyně, nenacházejí plásty s prázdnými buňkami, přinesen nektar skladují v medových váčcích. Mnoho včel se shlukuje na česně s plnými vačkami nektaru. Ve výjimečných případech včely vycházejí z úlu ven a pod ním staví divočinu, do které hned nalévají med.

V době hlavní snůšky též včely hojně staví plásty. Aby se spotřeboval tento drahocenný materiál a energie včel stavitelek, do úlů se pravidelně vkládají rámečky s mezistěnami, ale jen v takovém množství, aby neodpoutal velké množství včel od snůšky na stavební práce. Předpokládá se, že vložení jedné mezistěny do plodiště a dvě do medníku nepůsobí negativně a zároveň dovolují dostat od včelstva značný počet vystavěných plástů.

Je zjištěno, že při nadměrné stavbě plástů, když na úly přidávají celý nástavek s mezistěnami, včelstvo donese v krajním případě až dvakrát méně oproti včelstvu, které se nezabývá tak velkou stavební činností. Mezistěny se obvykle přidávají včelstvům s rozšířením včelstva o nový nástavek

Ve včelích úlech musí být při snůšce dostatek prostoru

Při nedostatečné zásobě plástů se mohou do medníku použít hnědé, nebo až černé plásty. Tyto plásty se použijí jen tehdy, když se bude z nich vytáčet med. Mimochodem, do tmavých plástů včely nosí nektar se stejnou ochotou jako do panenských. Tmavé plodové plásty, nebo plásty z medníku, které časem ztmavly, jsou pevné, dobře snášejí transport, lépe snesou odstředivou sílu při vytáčení medu. Do medníku můžeme použít i trubčí plásty. V době hlavní snůšky do trubčích buněk vajíčka matky nekladou.

V době vydatné snůšky má každý plástev cenu zlata. častým odběrem medu navíc včelstvo rušíte a navíc nebylo prokázáno že včely noví více medu pokud často odebíráte zásoby.

Při odběru medu ráno, nebo přes den, pak rozrušená včelstva přinesou méně nektaru téměř o polovinu, než normálně. Včelstva, jejichž práce se přerušila touto manipulací ke konci dne, nedonese průměrně tolik medu ani na následující den. Častý odběr medu z úlů potřebuje k tomu ještě velmi mnoho vynaložené práce.

Dostatek medu v úlech ještě nikdy neprovedl horší důsledky, ale nedostatek vždy. Odborníci a moudří včelaři používají jiný, mnohem progresivnější způsob aktivizace letového činností včel - nepřetržitým přidáváním většího počtu prázdných plástů nad včelstvo.

Včelař začal chovat včely pro jejich velmi cennou biologickou vlastnost - sbírat med, dokud kvetou rostliny a v úlu bude dostatek místa na jeho ukládání. Tímto příroda vyloučila pravděpodobnost úhynu hlady. Instinkt nahromadění zásob tak silně ovládá včelstvo, že při nedostatku prázdných plástů zalévají medem doslovně každou buňku i tu osvobozenou od líhnoucí se plodu, nedávají pak matce plnou možnost klást vajíčka.

Nedostatek místa v úlech vás ochudí o mnoho medu

Nedostatek plástů v nástavkových úlech - to je nejen ztráta medu, ale zároveň i ztráta včelstva.
A tak med nesnižuje letovou činnost včel, aktivitu včel určuje nikoliv chybějící med v úlu, ale hojnost nektaru v přírodě s nezbytným množstvím prázdných plástů pro jeho umístění. To je jedna z důležitých podmínek plného využití hlavní snůšky.

Ten kdo podceňuje roli prázdných plástů v době hlavní snůšky, ten ztrácí dobrou polovinu doneseného medu. Včelaři odborníci se zásobí větším množstvím plástů, které přidávají včelstvům podle potřeby. Med odebírají jen na konec každé hlavní snůšky.

Inspirováno článkem z vcely . sk od J. Vasilisa

Včelí obchod - Včelí nástavkové úly - Kopírování obsahu je zapovězeno - JaHan s.r.o. - O. Hanys a J. Jansa